STARTY KURSÓW

*Po zebraniu wystarczającej liczby uczestników informujemy zapisane osoby oraz tych, którzy może przegapili takową informację i rozpoczynamy kurs.

*Zajęcia na poziomie podstawowym w parach (oznaczone P1) trwają 8tygodni. Po tym czasie grupa staje się automatycznie grupą P2 (oczywiście o ile cała grupa wyraża na to chęć).

Summer Salsa Start

19718657_1730354483644884_306204600_o